Alumni - Računarski fakultet

Nema veće nagrade za jedan fakultet od činjenice da mu se diplomirani studenti zapošljavaju u elitnim svetskim i domaćim informatičkim kompanijama.

Ponosni smo kada direktor Majkrosoftovog razvojnog centra RAF svrsta u tri vodeća informatička fakulteta u Srbiji. Pogledajte prilog.

Po mišljenju studenata, za ovo kratko vreme (fakultet osnovan 2003.), uspeli smo da uđemo u krug fakulteta koji pružaju najbolju perspektivu (4.mesto u Srbiji, prema istraživanju portala iSerbia.rs).

Kada se naši studenti takmiče u programiranju sa studentima drugih fakulteta, onda u finale uđe pet ekipa sa RAF-a, tri iz inostranstva i po jedan sa ostalih fakulteta iz Srbije. Pročitajte reportažu sa Bubble Cup 7.

Sve ovo nam, a i mnogo toga drugog, nameće obavezu da i dalje istrajavamo u težnji da pružamo vrhunsko informatičko obrazovanje.

Kao relativno mlad fakultet imamo obavezu i želju da pratimo sve naše diplomirane studente i u profesionalnoj karijeri. U odeljku Alumni, pored osnovnih podataka o svakom od njih, moći će da se prati gde su se zaposlili po diplomiranju i gde trenutno rade. Pregled je moguć po godinama diplomiranja, završenim studijskim programima i po firmama u kojima su radili ili trenutno rade (podaci će se mesečno ažurirati).

Stoga molimo sve diplomirane studente da nam u ovom za nas, a nadamo se i za njih, važnom poslu pomognu i ukažu nam na eventualne greške i daju sugestije kako da ovu stranicu učinimo još boljom.
Broj diplomiranih studenata po godinama

Struktura diplomaca osnovnih studija po smerovima

Tabelarni prikaz broja diplomiranih studenata po studijskim programima i godinama.

Godina Osnovne studije Master studije Magistarske studije Doktorske studije Ukupno
Računarsko inženjerstvo Računarske nauke Informacione tehnologije Multimedijalni dizajn Računarsko inženjerstvo Računarske nauke
2007 8 13 1 22
2008 9 19 1 29
2009 5 9 1 1 16
2010 11 19 3 1 34
2011 14 27 5 2 48
2012 15 16 3 1 2 37
2013 10 12 3 1 2 28
2014 20 16 15 1 2 2 56
2015 2 19 16 2 7 46
2016 4 20 20 3 47
2017 3 17 19 5 44
2018 4 17 23 3 4 2 53
2019 1 20 22 2 45
2020 13 20 31 8 3 75
2021 17 21 29 7 4 1 79
2022 12 27 8 17 3 67
2023 9 19 15 5 1 49
Ukupno 157 311 212 37 11 40 2 5 775