Андреј Зуровац

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Развој прототипског расплинутог експертског система за финансијске примене
Одбрањен
19.09.2008.
Ментор
Др Драган Шалетић
Комисија
Др Стеван Милинковић
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Екстракција граматичких података на примеруWiktionary пројекта
Одбрањен
11.02.2014.
Ментор
Др Снежана Поповић
Комисија
Др Душан Вујошевић

Запослења

TeleTrader Software AG


2009 - Тренутно запослење