Андреј Зуровац

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Развој прототипског расплинутог експертског система за финансијске примене
Одбрањен
19.09.2008.
Ментор
Др Драган Шалетић
Комисија
Др Стеван Милинковић
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Ekstrakcija gramatičkih podataka na primeru Wiktionary projekta
Одбрањен
11.02.2014.
Ментор
Др Снежана Поповић
Комисија
Др Душан Вујошевић

Запослења

TeleTrader Software AG


2009 - Тренутно запослење