Миха Зупанек

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Телефонија преко интернета
Одбрањен
21.06.2012.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Радомир Јанковић