Урош Живковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Декодовање блок кодова помоћу trelisa
Одбрањен
12.04.2023.
Ментор
Др Селена Вукотић
Комисија
Др Десимир Вучић