Иван Живановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Програмска реализација система за шифровање, потписивање и размене електронске поште
Одбрањен
04.06.2008.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
Др Десимир Вучић