Урош Живаљевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Израда Gmail cross-platform мобилне апликације коришћењем React Native библиотеке
Одбрањен
22.03.2019.
Ментор
др Милан Видаковић
Комисија
др Бојана Димић Сурла

Запослења

symphony.is


Децембар 2016 - Тренутно запослење

Kidster


Фебруар 2016 - Децембар 2016