Немања Зиројевић

Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Implementacija veb aplikacije za pregled stanja na berzi korišćenjem REACTIVE SPRING tehnologije
Одбрањен
09.01.2019.
Ментор
др Бојана Димић Сурла
Комисија
др Душан Вујошевић, др Снежана Поповић