Жељко Зириковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Програм за каталогизацију филмова
Одбрањен
25.11.2009.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Драган Урошевић