Стеван Зечић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
"Примена вештачких неуронских мрежа за класификацију медицинских снимака"
Одбрањен
06.10.2023.
Ментор
Др Јелена Васиљевић
Комисија
др Немања Радосављевић