Милош Зечевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Примена пословне интелигенције у електронском пословању
Одбрањен
16.07.2011.
Ментор
Др Алемпије Вељовић
Комисија
Др Снежана Поповић

Запослења

Self-Employed


2011 - Тренутно запослење

Torchlight Technology Group-Serbia


Март 2019 - Тренутно запослење