Душан Здравковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Палиндромско стабло
Одбрањен
30.10.2020.
Ментор
др Драган Урошевић
Комисија
др Владимир Миловановић

Запослења

Microsoft


Јули 2012 - Октобар 2014