Никола Вулићевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Развој игара за Apple преносне уређаје помоћу Cocos 2 d framework-a
Одбрањен
30.10.2012.
Ментор
Др Душан Тошић
Комисија
Др Драган Шалетић
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Визуелно анотирање веб садржаја семантичким подацима
Одбрањен
30.09.2015.
Ментор
Др Душан Тошић
Комисија
Др Снежана Поповић

Запослења

Infrakit


Фебруар 2015 - Тренутно запослење