Селена Вукотић

Докторске студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Доктор наука - електротехнике и рачунарства
Тема рада
Združena detekcija i kvalifikacija OFDM signala na bazi cikličnih obeležja i skrivenih Markovljevih modela .
Одбрањен
04.07.2018.
Ментор
др Десимир Вучић
Комисија
др Ђорђе Бабић, др Мирјана Радивојевић