Селена Вукотић

Докторске студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Доктор наука - електротехнике и рачунарства
Тема рада
Здружена детекција и квалификација OFDM сигнала на бази цикличних обележја и скривених Марковљевих модела.
Одбрањен
04.07.2018.
Ментор
др Десимир Вучић
Комисија
др Ђорђе Бабић, др Мирјана Радивојевић

Запослења

Računarski fakultet


Фебруар 2010 - Март 2019

Računarski fakultet


Март 2019 - Тренутно запослење