Владимир Вукчевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Декодовање конволуционих кодова-Витербијев алгоритам
Одбрањен
18.07.2013.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Ђорђе Бабић