Софија Вукашиновић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарски дизајн
Стечено звање
Дипломирани дизајнер
Тема рада
Полигон
Одбрањен
27.07.2023.
Ментор
др Милан Ђурић
Комисија
др Даница Стојановић