Софија Вукашиновић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарски дизајн
Стечено звање
Дипломирани дизајнер
Тема рада
Полигон
Одбрањен
02.08.2023.
Ментор
др Милан Ђурић
Комисија
М.А. Даница Стојановић