Анђела Вујовић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Софтвер за напредовање запослених кроз процес гејмификације
Одбрањен
20.09.2019.
Ментор
др Душан Вујошевић
Комисија
др Селена Вукотић

Запослења

Saga


-