Јована Вујичић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Системи преноса у проширеном спектру са фреквенцијским скакањем
Одбрањен
01.03.2017.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
др Драган Милетић

Запослења

Saga


Октобар 2016 - Јуни 2019

enjoy.ing


Јуни 2019 - Тренутно запослење

CREALOGIX


Јуни 2019 - Тренутно запослење