Александар Вујадиновић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Примена пословне интелигенције у праћењу наставе
Одбрањен
04.11.2011.
Ментор
Др Алемпије Вељовић
Комисија
Др Милимир Пјешчић