Јелена Вучковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Реализација клијент-сервер система за Web scraping
Одбрањен
24.09.2008.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Наташа Каблар

Запослења

Freelancer


2012 - Тренутно запослење

DunavNet


2009 - 2011

Impedanca


2021 - Тренутно запослење