Јелена Вучковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Реализација клијент сервера система за Web scraping
Одбрањен
24.09.2008.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Наташа Каблар

Запослења

Freelancer


2012 - Тренутно запослење

DunavNet


2009 - 2011