Далибор Вучковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Развој мобилне телефоније у свету и републици Србији
Одбрањен
11.10.2010.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Драган Милетић