Николина Вранеш

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Алгоритми интелигенције роја
Одбрањен
19.10.2022.
Ментор
Др Јелена Васиљевић
Комисија
Др Милош Јовановић

Запослења

msg global digital


Мај 2020 - Април 2020

Računarski fakultet


Септембар 2020 - Фебруар 2021

Microsoft


Фебруар 2021 - Мај 2021

SAP


Јули 2021 - Октобар 2021

Microsoft


Јули 2022 - Тренутно запослење