Милош Весовић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Куповина мобилним телефоном
Одбрањен
20.08.2021.
Ментор
Др Видаковић Милан
Комисија
др Бојана Димић Сурла