Алекса Веселиновић

Основне студије
Студијски програм
Информационе технологије
Стечено звање
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Одбрањен
14.09.2020.
Ментор
Комисија