Небојша Васовић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Примена чисте архитектуре у имплементацији веб форума
Одбрањен
01.03.2023.
Ментор
др Бојана Димић Сурла
Комисија
др Немања Радосављевић