Сања Васиљковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Генетски алгоритми у музици
Одбрањен
27.08.2022.
Ментор
Др Јелена Васиљевић
Комисија
Др Душан Вујошевић