Ненад Васиљевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Рефлексијом до стандардне форме
Одбрањен
27.12.2007.
Ментор
Др Бранко Перишић
Комисија
Др Драган Шалетић

Запослења

Powervation Ltd


Јануар 2012 - Јун 2018

ComTrade


Јануар 2008 - Јануар 2012

CET - Computer Equipment and Trade


2003 - 2007

BUCK


2002 - 2005

Karanovic & Partners


Maj 2018 - Тренутно запослење