Ана Васиљевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Пример симбиозе 3D printing-a и стереоскопске stop-motion анимације
Одбрањен
30.12.2014.
Ментор
Др Душан Вујошевић
Комисија
Др Драган Милетић