Милан Убипарип

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Преглед JPEG стандарда за компресију слика
Одбрањен
12.05.2022.
Ментор
Др Селена Вукотић
Комисија
Др Миланка Гардашевић Филиповић