Игор Туцовић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Управљање мултимедијалним садржајима у оквиру дигиталног телевизијског система
Одбрањен
03.08.2007.
Ментор
Др Стеван Милинковић
Комисија
Др Драган Шалетић