Ана Тришовић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Prikazivač čestičnih sudara u LHCb eksperimentu
Одбрањен
24.12.2014.
Ментор
Др Снежана Поповић
Комисија
Др Зоран Фидановски

Запослења

CERN


Јул 2013 - Август 2017

Microsoft


Март 2013 - Јун 2013

University of Chicago


Септембар 2018 - Тренутно запослење

Harvard University


Септембар 2019 - Тренутно запослење