Срећко Тороман

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Индексирање и претраживање текстуалних података
Одбрањен
29.01.2011.
Ментор
Др Бранко Перишић
Комисија
Др Драган Урошевић

Запослења

Amazon


Март 2017 - Тренутно запослење

Mekice


Јул 2016 - Тренутно запослење

Facebook


Октобар 2011 - Тренутно запослење