Милош Толпа

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Библиотечки информациони систем
Одбрањен
28.09.2010.
Ментор
Др Снежана Поповић
Комисија
Др Десимир Вучић

Запослења

FormatPC


Септембар 2011 - Тренутно запослење

L'Oréal


Мај 2012 - Тренутно запослење

RealSecurity


Септембар 2010 - Мај 2011