Александар Тодоровић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Уређај за праћење заузетости паркинг места
Одбрањен
25.03.2021.
Ментор
др Милош Јовановић
Комисија
др Јелена Васиљевић

Запослења

Parkiraj me


Мај 2017 - Октобар 2018

Institut Mihajlo Pupin


Септембар 2018 - Октобар 2018

Računarski fakultet


Октобар 2018 - Мај 2019

ZANUS Technology


Октобар 2018 - Тренутно запослење