Александар Тодоровић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Уређај за праћење заузетости паркинг места
Одбрањен
25.03.2021.
Ментор
др Милош Јовановић
Комисија
др Јелена Васиљевић