Немања Терзић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Trelis кодована модулација
Одбрањен
03.03.2014.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Драган Милетић

Запослења

ICL Services


Мај 2016 - Октобар 2018

MERA Software Services


Децембар 2015 - Мај 2016

NCR Corporation


Децембар 2014 - Јун 2015

Saga


Март 2014 - Април 2014

Upwork


Јули 2018 - Тренутно запослење

Soprex


Фебрура 2019 - Тренутно запослење