Никола Тасић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Анализа фазних прелаза Потсовог модела применом Monte Carlo симулације
Одбрањен
23.03.2022.
Ментор
др Ирена Јовановић
Комисија
др Невена Марић