Зоран Тадић

Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Analiza WiMaX zahteva za podršku 3 Play servisima
Одбрањен
07.07.2009.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
Др Драган Милетић, Др Десимир Вучић