Хана Сушак

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Класеровање становништва Београда по потрошњи електричне енергије
Одбрањен
23.06.2010.
Ментор
Др Милимир Пјешчић
Комисија
Др Живан Ристић

Запослења

Center for Genomic Regulation


Фебруар 2013 - Децембар 2017

Mrežni sistemi


Децембар 2009 - Јун 2011

DKFZ German Cancer Research Center


2018 - Тренутно запослење