Ален Шуша

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Универзални систем мобилних телекомуникација(УМТС)
Одбрањен
10.05.2012.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Драган Милетић

Запослења

Mad Head Games


Мај 2013 - Јуни 2020

Telegroup Banja Luka


Јуни 2012 - Март 2013

Telegroup Banja Luka


2012 - 2013

Mad Head Games


Јуни 2020 - Тренутно запослење