Силвија Суботић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Empirijska Bajasova analiza jednonukleotidnog polimorfizma
Одбрањен
26.10.2021.
Ментор
др Горан Ракочевић
Комисија
др Јелена Јовановић

Запослења

Računarski fakultet


Јануар 2020 - Тренутно запослење