Никола Стојановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Analiza i dizajn AAN ( Application Aware Network) mreže
Одбрањен
30.06.2009.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
Др Драган Милетић

Запослења

Facebook


Јануар 2014 - Тренутно запослење

The Advisory Board Company


Фебруар 2013 - Јануар 2014