Невен Стојановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Промена фреквенције одабирања дигиталног звука
Одбрањен
05.10.2012.
Ментор
Др Ђорђе Бабић
Комисија
Др Десимир Вучић

Запослења

Roma company


Септембар 2011 - Тренутно запослење