Теодора Стевановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Компајлерска стуктура LLVM и њена имплементација у оквиру пројекта „Олакшати живот старијим особама коришћењем технологије Интернет од ствари“
Одбрањен
05.09.2022.
Ментор
Др Душан Вујошевић
Комисија
Др Јелена Васиљевић