Марија Степановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Роботи у медицини
Одбрањен
05.07.2018.
Ментор
др Јелена Васиљевић
Комисија
др Милош Јовановић