Никола Станојевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Testiranje IPSec GRE protokola u multi-vendor okruženju
Одбрањен
18.11.2009.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
Др Драган Милетић

Запослења

Procescom


Април 2011 - Новембар 2017

Toptal


Јануар 2018 - Тренутно запослење

FastRope Labs


Октобар 2018 - Јуни 2019