Милош З Станковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Large-scale modeli propagacije radio signala
Одбрањен
12.04.2012.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Ђорђе Бабић