Милош Д Станковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Вештачка интелигенција за Crafting Quest 2
Одбрањен
15.07.2011.
Ментор
Др Драган Урошевић
Комисија
Др Драган Шалетић

Запослења

Google


Октобар 2011 - Фебруар 2020

Microsoft


Април 2011 - Јун 2011

Wowd


Јун 2008 - Март 2011