Алекса Станкић

Мастер студије
Студијски програм
Информациони системи
Стечено звање
Мастер инжењер информационих система
Тема рада
Виртуални сто Faundri као основа за дигитализацију међуљудских активности и оснивање метаверзума
Одбрањен
20.07.2023.
Ментор
Др Душан Вујошевић
Комисија
др Немања Радосављевић, Др Милан Ђурић