Марија Станисављевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Поларни кодови у 5G мрежама
Одбрањен
04.10.2021.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Селена Вукотић