Богдан Станић

Основне студије
Студијски програм
Информационе технологије
Стечено звање
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Одбрањен
24.08.2020.
Ментор
Комисија

Запослења

AMS Osiguranje a.d.o.


Сеп 2020 - Тренутно запослење