Александар Станчић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Процедурална генерација и исцртавање терена
Одбрањен
30.11.2012.
Ментор
Др Драган Милетић
Комисија
Др Душан Јокановић
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Софтвер за примену мултифракталне анализе при класификацији метастатичких тумора костију
Одбрањен
04.02.2015.
Ментор
Др Јелена Васиљевић
Комисија
Др Снежана Поповић